ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ.: 998295887
Δ.Ο.Υ.: Α΄ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διεύθυνση: ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 2
Τ.Κ.: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 71202
AP.M.A.E.: 66344/70/Β/08/42 
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 077708127000
Τηλ.: 2810243156
Fax:  2810243156
Email: miord@otenet.gr